Клиент:
TurkishAirlines
Местоположение:
гр. Варна
Фаза на изпълнение:
идейна фаза

Основното в това решение беше използването на цветовете от фирмената марка и оформянето на различни функционални зони. Трудното беше да съберем толкова много хора на едно място и всъщото време да имаме просторен офис.