Архитектурно студио Архвю Градинарска ЕООД предлага следните услуги:

Цялостно инженерингово проучване и проектиране по следните части:

 • част Архитектурa;
 • част Конструкции;
 • част Електро инсталации;
 • част ВиК;
 • част Отопление, вентилация и климатизация, топлотехническа енергийна ефективност;
 • част Пожарна безопасност;
 • част Геодезия;
 • част Геология;
 • част Интериор и обзавеждане;
 • част Ландшафтна архитектура;
 • Фасадни оформления;
 • Преустройства и интериорни решения;
 • Авторски надзор;